ღონისძიებები

სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა" ხულოს ფილიალი

2024-04-23 13:00 - 16:00 ხულოს ფილიალი

სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღა" ხულოს ფილიალი
დღეს დედამიწის დღეს აღვნიშნავთ, რომლის მიზანიც გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება და ჯანსაღი გარემოს შესაქმნელად საზოგადოების გაერთიანებაა.
მასზე ზრუნვა თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა.
ყოველი დღე = დედამიწის დღე
#ერთადვიზრუნოთდედამიწაზე