ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
81 შემდუღებელი

ჩამოტვირთვა

82 მეფუტკრეობა

ჩამოტვირთვა

83 ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი

ჩამოტვირთვა

84 სატყეო საქმე

ჩამოტვირთვა

85 სამკურნალო მცენარეები

ჩამოტვირთვა

86 კონდიტერი

ჩამოტვირთვა

87 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

ჩამოტვირთვა

88 ოთხოზორია ვ. ინფორმაციული საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

89 ფოტოგრაფიის სახელმძღვანელო

ჩამოტვირთვა

90 არქიტექტორ ტექნიკოსი

ჩამოტვირთვა

91 მებაღე

ჩამოტვირთვა

92 რ. რუხაძე, “ჰისტოლოგია”,ქ.

ჩამოტვირთვა

93 რიკლეფსი რ. ეკოლოგია

ჩამოტვირთვა

94 ანდღულაძე, ფრანგულაშვილი, ,,მეფუტკრეობა’’ სახელმძღვანელო

ჩამოტვირთვა

95 სამოქალაქო განათლება სტუდენტის სახელმძღვანელო

ჩამოტვირთვა

96 კომპიუტერული გრაფიკა და ვიზუალიზაცია.

ჩამოტვირთვა

97 ფუტკრის დაავადებები და მკურნალობა

ჩამოტვირთვა

98 ე. ხარაბაძე ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

99 ორის ბუღალტერიის ელექტრონული სახელმძღვანელო

ჩამოტვირთვა

100 საქართველოს კანონი კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ

ჩამოტვირთვა