პარტნიორი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - კოლეჯი "აისი"

სსიპ - კოლეჯი "იბერია"

სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია"

სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი"

სსიპ - კოლეჯი "მერმისი"

სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი"

სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა"

სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი"

სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი

 

ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "იკაროსი"

ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟი"

ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი"

ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "განთიადი"

 

შ.პ.ს. საქართველოს ბიზნეს აკადემია - SBA

შ.პ.ს. "თეგეტა აკადემია"