პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამები

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სასტუმროს მიღება-განთავსების პროცედურები
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება; პროფესიის მოსინჯვის მეთოდით;
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11.შპს ,,ტურინვესტი'' (სასტუმრო ,, ჰილტონ ბათუმი") 2. შპს ,,ჭყონია და კომპანია'' (სასტუმრო ,,ჯორჯია პალასი'')
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სარესტორნო სერვისის წარმოება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:16 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11. შპს ,,პარაგრაფ შეკვეთილი'' (სასტუმრო ,,პარაგრაფ შეკვეთილი") 2. შპს ,,და-თო'' (რესტორანი ,,როიალ ბათუმი)
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სასტუმროს დასუფთავების მომსახურება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: დარგის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება 11. შპს ,,COLISEUM MARINA'' (სასტუმრო ,,კოლიზეუმ მარინა'')
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ბუღალტრული აღრიცხვა სასტუმრო ინდუსტრიისთვის
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 14 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: საქმისწარმოება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სასტუმროს გაყიდვები და მარკეტინგი
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ხე-ტყის დამზადება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ხე-ტბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 18 წელი
პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: თმის შეჭრა და ვარცხნილობის მოდელირება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, საბაზო განათლება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: სასტუმროს საოპერაციო დეპარტამენტის (მიღება-განთავსება,დასუფთავება,კვება და სასმელები პროცედურები)
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, საბაზო განათლება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული გადამზადების პროგრამა: ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების წარმოება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:16 წელი, საბაზო განათლება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება -
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული მომზადების პროგრამა:  კერძების მომზადების ტექნოლოგია 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 16 წელი, საბაზო განათლება
პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება შპს "  შეფ კლუბი " 
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული მომზადების პროგრამა:  კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამები ხის მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის კონტრუირებისთვის
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება, პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება ხის მხატვრული დამუშავების ან / და ავეჯის დამზადების მიმართულებით (მინიმუმ 1 წელი)
პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com

პროფესიული მომზადება და პროფესიული მომზადების პროგრამა:  სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებლთა მომსახურება
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 17 წელი, საბაზო განათლება 
პროგრამის ხანგრძლივობა: 7 კვირა
აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა გასაუბრება
სწავლების ენა: ქართული
ზრდასრულთა განათლების კორდინატორი რუსუდან გუგეშაშვილი
მობილური: 555 300 800
ელ. - ფოსტა: info.kpc.retr@gmail.com