📌მ/წ წლის 19 ნოემბერს სსიპ კოლეჯმა ,, ახალი ტალღა" მონაწილეობა მიიღო ფესტივალში ,,მანდარინობა" 🍊

📌მ/წ წლის 19 ნოემბერს სსიპ კოლეჯმა ,, ახალი ტალღა" მონაწილეობა მიიღო ფესტივალში ,,მანდარინობა" 🍊