საგანმანათლებლო პროგრამები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ამწე და მსგავსი მანქანების ოპერირება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ამწის ოპერირებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 7.5 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 46
პროგრამის კოდი: 1041
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
•  საბაზო განათლება;
•  „სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV -100/ა“, ჯანმრთელობის - დამადასტურებელი ცნობა;
• ასაკი არანაკლებ 17 წელი;

• გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მიხეილ ჯინჭარაძე
მობილური: 577711401
ელ. - ფოსტა: mikheiljincharadze@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ბაღის დიზაინი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია მებაღეობაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 16 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 85
პროგრამის კოდი: 0812
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ გასაუბრება

▪ სრული ზოგადი განათლება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნინო ჩანტლაძე
მობილური: 558184281
ელ. - ფოსტა: nchantladze.in@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ბუღალტრული აღრიცხვა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 17 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 99
პროგრამის კოდი: 0411
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ Naec - ის გამოცდები

▪ სრული ზოგადი განათლება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნათია ტაკიძე
მობილური: 577177947
ელ. - ფოსტა: takidzenati@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ელექტროობა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 9თვე
კრედიტების რაოდენობა: 52
პროგრამის კოდი: 0731
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: შოთა რომანაძე
მობილური: 577177952
ელ. - ფოსტა: romshota@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვებ ტექნოლოგიები
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ვებტექნოლოგიებში
სწავლის ხანგრძლივობა: 
კრედიტების რაოდენობა: 114
პროგრამის კოდი: 3514
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მარია წულუკიძე მობილური: 558656282
ელ. - ფოსტა: maria.tsulukidze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ვეტერინარია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ასოცირებული ხარისხი სვეტერინარიაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 22 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 120
პროგრამის კოდი: 0841
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪Naec - ის გამოცდები

▪ სრული ზოგადი განათლება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თენგიზ ირემაძე მობილური: 5591914807
ელ. - ფოსტა: iremadzetengo@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: თმის სტილისტი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია თმისა და სილამაზის მომსახურებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 61
პროგრამის კოდი:1012
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თამარ ემირიძე
მობილური: 568181202
ელ. - ფოსტა: tiko.emiridze@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 60
პროგრამის კოდი: 0612
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;

▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ასლან სტამბოლიშვილი
მობილური: 577412293
ელ. - ფოსტა: aslanstambolishvili@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კომპ. ქსელი და სისტემები -ინტეგრირებული პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია კომპიუტერულ ქსელსა და სისტემებში
სწავლის ხანგრძლივობა: 16 თვე(მოდულური) 3 წელი (ინტეგრირებულის შემთხვევაში)
კრედიტების რაოდენობა: 90
პროგრამის კოდი: 0612
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: დენის ლადიგინი
მობილური: 577329195
ელ. - ფოსტა: denisladigini@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კონდიტერია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კონდიტერიაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 15/20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 88
პროგრამის კოდი: 1013
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ინგა ჟიჟავაძე
მობილური: 577177960
ელ. - ფოსტა: ingajijavadze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: კულინარიის ხელოვნება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 15/20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 88
პროგრამის კოდი: 1013
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თინათინ გაგუა
მობილური: 577177965
ელ. - ფოსტა: manana.gagua@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ლოგისტიკა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ლოგისტიკაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 69
პროგრამის კოდი: 0413
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნინო მანელიშვილი
მობილური: 579150016
ელ. - ფოსტა: ninomanelishvili92@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მეფუტკრეობა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მეფუტკრის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 74
პროგრამის კოდი:0811
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: გია რომანაძე
მობილური: 577177937
ელ. - ფოსტა: giaromanadze68@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: >მსუბუქი ავტომობილის ელექტრო სისტემების შეკეთება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია მსუბუქი ავტომობილის შეკეთებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 16 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 86
პროგრამის კოდი: 0716
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: არჩილ წილოსანი
მობილური: 593222464
ელ. - ფოსტა: a.wilosani@gmail.com@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მშენებლობის წარმოება - თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კედლის დაფარვის სამუშაოებში
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 58
პროგრამის კოდი: 0732
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: რომან მემარნე
მობილური: 577177953
ელ. - ფოსტა: memarneromani@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მშენებლობის წარმოება - იატაკისა და ფილის სამუშაოები
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია იატაკისა და ფილის სამუშაოებში
სწავლის ხანგრძლივობა: 17თვე
კრედიტების რაოდენობა: 76
პროგრამის კოდი: 0732
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ქორიძე
მობილური: 593378339
ელ. - ფოსტა: teimuraz-61@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: მშენებლობის წარმოება - სამღებრო სამუშაოები
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კედლის დაფარვის სამუშაოებში
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 58
პროგრამის კოდი: 0732
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: რამაზ ბეჟანიძე
მობილური: 555647264
ელ. - ფოსტა: bezhanidze@bk.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საექთნო განათლება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ასოცირებული ხარისხი საექთნო საქმეში
სწავლის ხანგრძლივობა: 31 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 180
პროგრამის კოდი: 0913
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ Naec - ის გამოცდები

▪ სრული ზოგადი განათლება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ლელა გოგიტიძე
მობილური: 599249616
ელ. - ფოსტა: lelagogitidze.75@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საოფისე საქმე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია საოფისე საქმეში
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 64
პროგრამის კოდი: 0415
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნანა რომანაძე
მობილური: 599249636
ელ. - ფოსტა: romanadze1968@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: სარესტორნო მომსახურება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სარესტორნო მომსახურებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 15/20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 88
პროგრამის კოდი: 1013
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
▪  გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მედეა მჭედლიშვილი
მობილური: 577082907
ელ. - ფოსტა: mcgedlishvili.medea@mail.ru

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: სასტუმრო მომსახურება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სასტუმრო მომსახურებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 15/20 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 88
პროგრამის კოდი: 1013
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
▪  გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: თამარ თედორაძე
მობილური: 577177943
ელ. - ფოსტა: tamuna_tedoradze@yahoo.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: სატყეო საქმე
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სატყეო საქმეში
სწავლის ხანგრძლივობა: 9 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 48
პროგრამის კოდი: 0821
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ჯუმბერ აბულაძე
მობილური: 577232242
ელ. - ფოსტა: j.abuladze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: საფინანსო სერვისები
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია საფინანსო სერვისებში
სწავლის ხანგრძლივობა: 10 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 55
პროგრამის კოდი: 0412
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მარიკა წულუკიძე
მობილური: 593199991
ელ. - ფოსტა: marika.tsulukidze@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ფარმაცია
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფარმაცევტის თანაშემწის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სწავლის ხანგრძლივობა: 22 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 92
პროგრამის კოდი: 0916
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪Naec - ის გამოცდები
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: მაყვალა კობახიძე
მობილური: 568846480
ელ. - ფოსტა: makvala1957@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ღონისძიების ორგანიზება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ღნისძიების ორგანიზებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 66
პროგრამის კოდი: 0413
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ სრული ზოგადი განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ნინო მჟავანაძე
მობილური: 577472323
ელ. - ფოსტა: mzhavanadzenino@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: შედუღება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 15 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 79
პროგრამის კოდი: 0715
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება);
▪ "სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა #IV-100ა, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა

▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ვაჟა წულუკიძე
მობილური: 577177962
ელ. - ფოსტა: vajatsuiu@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: შედუღება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია შედუღებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 7/15 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 38
პროგრამის კოდი: 7015
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
▪ "სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა #IV-100ა, ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა

▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ვაჟა წულუკიძე
მობილური: 577177962
ელ. - ფოსტა: vajatsuiu@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ხის მხატვრული დამუშავება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ხის მხატვრულ დამუშავებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 14 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 78
პროგრამის კოდი: 0214
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ვიტალი ტაკიძე
მობილური: 555171360
ელ. - ფოსტა: davitkobuleti@gmail.com

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ჰაერის კონდიცირება
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ჰაერის კონდიცირებაში
სწავლის ხანგრძლივობა: 11 თვე
კრედიტების რაოდენობა: 52
პროგრამის კოდი: 0713
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
▪ საბაზო განათლება;
▪ გასაუბრება
პროგრამა (.zip ფაილი)
პროგრამი ხელმძღვანელი: ვიქტორ ლევიტანი
მობილური: 558609900
ელ. - ფოსტა: juko.levitani.74@mail.ru